بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   محاکمه و بررسي باب و بهاء در عقايد و احکام و آداب و تا  
    :نويسنده   مصطفوي تهراني، حسن  
    :ناشر   اسلامي  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :تعداد چاپ   3  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نقد و برسي و رد عقايد بابيان و بهاييان با استناد  
     به کتاب هاي آنان است. نويسنده  
     با بهره گيري و استناد به 77 جلد از کتاب هاي معتبر  
     بهاييان، دست به تأليف اثر زده  
     است. وي در جلد اول 10 اصل کلي و زيربنايي دين  
     اسلام را بحث و بررسي کرده که در  
     نتيجه پابرجا شدن اين اصول، اديان مجعول متزلزل  
     خواهند شد. حضرت ولي عصر (عج) و  
     علائم ظهور آن حضرت با توجه به روايات صحيح، يکي از  
     مهم ترين اين اصول است. در جلد  
     دوم، تاريخ و آداب فردي و احکام و حدود و... باب و  
     بها نقد و بررسي شده اند.  
     نويسنده کليه کتاب هاي اين دو فرقه را تا زمان  
     خويش، به گونه اي مناسب معرفي کرده  
     است.  
     نقد و برسي و رد عقايد بابيان و بهاييان با استناد  
     به کتاب هاي آنان است. نويسنده  
     با بهره گيري و استناد به 77 جلد از کتاب هاي معتبر  
     بهاييان، دست به تأليف اثر زده  
     است. وي در جلد اول 10 اصل کلي و زيربنايي دين  
     اسلام را بحث و بررسي کرده که در  
     نتيجه پابرجا شدن اين اصول، اديان مجعول متزلزل  
     خواهند شد. حضرت ولي عصر (عج) و  
     علائم ظهور آن حضرت با توجه به روايات صحيح، يکي از  
     مهم ترين اين اصول است. در جلد  
     دوم، تاريخ و آداب فردي و احکام و حدود و... باب و  
     بها نقد و بررسي شده اند.  
     نويسنده کليه کتاب هاي اين دو فرقه را تا زمان  
     خويش، به گونه اي مناسب معرفي کرده  
     است.