بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ماه شب باراني  
    :نويسنده   اختياري، محمد تقي  
    :ناشر   سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - کتابهاي کودکان  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي