بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دفتر خاطرات من با امام زمانم  
    :نويسنده   افشار آزاد، بهرام  
    :ناشر   رايحه  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - کتابهاي کودکان  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي