بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام مهربان  
    :نويسنده   مشکاتي، محمد حامد  
    :ناشر   مهر آوران  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - کتابهاي کودکان  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي است براي آشنا ساختن کودکان با امام مهدي  
     (عج). مجموعه شامل شعر،  
     داستان، معما، جدول، کاردستي، نقاشي و رنگ آميزي  
     و... است که کودکان با به کارگيري  
     آن، با مجموعه اي از معارف مهدويت و انتظار آشنا  
     خواهند شد.  
     مجموعه اي است براي آشنا ساختن کودکان با امام مهدي  
     (عج). مجموعه شامل شعر،  
     داستان، معما، جدول، کاردستي، نقاشي و رنگ آميزي  
     و... است که کودکان با به کارگيري  
     آن، با مجموعه اي از معارف مهدويت و انتظار آشنا  
     خواهند شد.