بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   وعده بسر خواهد رسيد  
    :نويسنده   داستاني بنيسي، اسد الله  
    :ناشر   نويسنده  
    :تاريخ چاپ   1371هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - کتابهاي کودکان  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي