بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   يک بهار، هزار شکوفه  
    :نويسنده   فيروز، رضا  
    :ناشر   رايحه  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - کتابهاي کودکان  
    :تعداد چاپ   1  

شرح موضوعات کتاب
     شعري است در وصف امام مهدي (عج) و فراق ايشان. شاعر  
     در تلاش است با زباني شاعرانه،  
     کودکان را با غم فراق امام خويش آشنا کند و از زبان  
     آنان با امام سخن مي گويد.  
     شعري است در وصف امام مهدي (عج) و فراق ايشان. شاعر  
     در تلاش است با زباني شاعرانه،  
     کودکان را با غم فراق امام خويش آشنا کند و از زبان  
     آنان با امام سخن مي گويد.