بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   زيباترين ديدني  
    :موضوع   اخلاق  

شرح موضوعات کتاب
     دلنوشته هايي است عاطفي و صميمانه براي کودکان و  
     نوجوانان درباره امام عصر (عج). نويسنده در تلاش است  
     با بياني ساده و دلنشين، درفراق و سختي دوراني از  
     امام عصر بگويد و نوجوانان و کودکان را با مفاهيم  
     انتظار و ديدار امام آشنا سازد. نوشتار، برداشتي است  
     کودکانه از مضامين دعاي ندبه.  
     دلنوشته هايي است عاطفي و صميمانه براي کودکان و  
     نوجوانان درباره امام عصر (عج). نويسنده در تلاش است  
     با بياني ساده و دلنشين، درفراق و سختي دوراني از  
     امام عصر بگويد و نوجوانان و کودکان را با مفاهيم  
     انتظار و ديدار امام آشنا سازد. نوشتار، برداشتي است  
     کودکانه از مضامين دعاي ندبه.