بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   داستان زندگي امام مهدي  
    :نويسنده   مراد حاصل، امير مهدي  
    :ناشر   پيام نور  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - کتابهاي کودکان  
    :تعداد چاپ   4  

شرح موضوعات کتاب
     باز نگارشي است از داستان زندگي امام مهدي (عج) و  
     ميلاد آن بزرگوار. نويسنده در  
     تلاش است مجموعه اي از مفاهيم مهدويت را با زباني  
     کودکانه به مخاطبان خويش انتقال  
     دهد. داستان تولد امام مهدي، دوران غيبت کوتاه و  
     بلند امام، امامت در کودکي،  
     داستاني از تشرف به حضور امام در عصر غيبت و معرفي  
     امام مهدي، مباحثي است که  
     نويسنده بدان ها پرداخته است.  
     باز نگارشي است از داستان زندگي امام مهدي (عج) و  
     ميلاد آن بزرگوار. نويسنده در  
     تلاش است مجموعه اي از مفاهيم مهدويت را با زباني  
     کودکانه به مخاطبان خويش انتقال  
     دهد. داستان تولد امام مهدي، دوران غيبت کوتاه و  
     بلند امام، امامت در کودکي،  
     داستاني از تشرف به حضور امام در عصر غيبت و معرفي  
     امام مهدي، مباحثي است که  
     نويسنده بدان ها پرداخته است.