بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   روزي که باران ميبارد  
    :نويسنده   ميرکياني، محمد  
    :ناشر   بوستان کتاب قم  
    :تاريخ چاپ   1381هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - کتابهاي کودکان  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     داستاني است براي آشنا ساختن کودکان با امام مهدي  
     (عج) و انتظار. فضاي داستان،  
     مغازه اي قاب عکس فروشي است که چون نامي از امام  
     مهدي در آن نيست، صفايي ندارد و  
     سرانجام جمله يا صاحب الزمان به اين مغازه صفا  
     مي بخشد.  
     داستاني است براي آشنا ساختن کودکان با امام مهدي  
     (عج) و انتظار. فضاي داستان،  
     مغازه اي قاب عکس فروشي است که چون نامي از امام  
     مهدي در آن نيست، صفايي ندارد و  
     سرانجام جمله يا صاحب الزمان به اين مغازه صفا  
     مي بخشد.