بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دل پروانه تنگ است  
    :نويسنده   هنرجو، حميد  
    :ناشر   مهام  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - کتابهاي کودکان  
    :تعداد چاپ   1  

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي است کوچک از اشعاري در فراق امام زمان  
     (ع) از زبان کودکان. شاعر در تلاش است مفاهيم  
     انتظار، ظهور، جمکران و دعا براي امام و... را در  
     زباني شاعرانه و عاطفي به کودکان بياموزد.  
     مجموعه اي است کوچک از اشعاري در فراق امام زمان  
     (ع) از زبان کودکان. شاعر در تلاش است مفاهيم  
     انتظار، ظهور، جمکران و دعا براي امام و... را در  
     زباني شاعرانه و عاطفي به کودکان بياموزد.