بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   متن و ترجمه کمال الدين و تمام النعمة  
    :نويسنده   ابن بابويه، محمد بن علي  
    :مترجم   پهلوان، منصور  
    :ناشر   دار الحديث  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   کليات - منابع جامع  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شرح تفصيلي، درباره فلسفه غيبت امام زمان (عج) است.  
     مؤلف که از محدثين بزرگ شيعه اماميه است، نخست به  
     غيبت پيامبران بزرگ مي پردازد؛ سپس به اثبات و ضرورت  
     امام در هر عصري و نص پيامبر اسلام (ص) و ائمه  
     اطهار (ع) بر وجود امام قائم (عج) و غيبت وي اشاره  
     مي کند. وي همچنين به ذکر اسامي افرادي که خدمت امام  
     رسيده اند و به ذکر توقيعاتي که از ناحيه مقدسه  
     صادر شده، مي پردازد و با ذکر داستان هايي از افراد  
     طويل العمر، به شبهاتي که در طول عمر امام شده، پاسخ  
     مي گويد. ثواب انتظار فرج و نشانه هاي ظهور از ديگر  
     مطالب کتاب است. مترجم کتاب با نثري روان به ترجمه  
     کتاب، همت گماشته است.  
     شرح تفصيلي، درباره فلسفه غيبت امام زمان (عج) است.  
     مؤلف که از محدثين بزرگ شيعه اماميه است، نخست به  
     غيبت پيامبران بزرگ مي پردازد؛ سپس به اثبات و ضرورت  
     امام در هر عصري و نص پيامبر اسلام (ص) و ائمه  
     اطهار (ع) بر وجود امام قائم (عج) و غيبت وي اشاره  
     مي کند. وي همچنين به ذکر اسامي افرادي که خدمت امام  
     رسيده اند و به ذکر توقيعاتي که از ناحيه مقدسه  
     صادر شده، مي پردازد و با ذکر داستان هايي از افراد  
     طويل العمر، به شبهاتي که در طول عمر امام شده، پاسخ  
     مي گويد. ثواب انتظار فرج و نشانه هاي ظهور از ديگر  
     مطالب کتاب است. مترجم کتاب با نثري روان به ترجمه  
     کتاب، همت گماشته است.