بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   در انتظار خورشيد ولايت  
    :نويسنده   انصاري، عبدالرحمن  
    :ناشر   زمينه سازان ظهور امام عصر(عج)  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   کليات - منابع جامع  
    :تعداد چاپ   5  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شامل مطالبي درباره وجود امام زمان (عج)، صفات و  
     ويژگي هاي آن حضرت است. نويسنده با بهره گيري از  
     منابع حديثي شيعه و اهل سنت، ابتدا به بيان صفات  
     اخلاقي و خصوصيات ظاهري حضرت پرداخته، آنگاه به  
     فلسفه غيبت، فايده آن و نواب امام عصر اشاره کرده  
     است. سرفصل هاي کتاب به شرح زير است: علائم و  
     نشانه هاي ظهور، انتظار فرج و نقش آن در سازندگي  
     انسان و جامعه، وظايف شيعيان در عصر غيبت، حکايات و  
     داستان هايي از افراد مختلف که به محضر امام مشرف  
     شده اند و چهل روايت در موضوعات مختلف درباره امام  
     زمان.  
     شامل مطالبي درباره وجود امام زمان (عج)، صفات و  
     ويژگي هاي آن حضرت است. نويسنده با بهره گيري از  
     منابع حديثي شيعه و اهل سنت، ابتدا به بيان صفات  
     اخلاقي و خصوصيات ظاهري حضرت پرداخته، آنگاه به  
     فلسفه غيبت، فايده آن و نواب امام عصر اشاره کرده  
     است. سرفصل هاي کتاب به شرح زير است: علائم و  
     نشانه هاي ظهور، انتظار فرج و نقش آن در سازندگي  
     انسان و جامعه، وظايف شيعيان در عصر غيبت، حکايات و  
     داستان هايي از افراد مختلف که به محضر امام مشرف  
     شده اند و چهل روايت در موضوعات مختلف درباره امام  
     زمان.