بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ويژه نامه انتخاب برترينهاي فرهنگ مهدويت  
    :نويسنده   ستاد انتخاب برترين هاي فرهنگ مهدويت  
    :ناشر   ستاد انتخاب برترين هاي فرهنگ مهدويت  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   کليات - منابع مرجع - کتابنامه ها  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     معرفي برترين آثار درباره امام زمان (عج) از سال  
     1370 تا 1380 است. اين کتاب ها از  
     نظر تحليل، ترجمه، کودکان، شعر، نمايش و قصه مورد  
     بررسي قرار گرفته اند. مجموعه  
     حاضر را مي توان نوعي کتاب شناسي توصيفي درباره  
     امام زمان دانست. ستاد برگزار  
     کننده، متشکل از صدا و سيما، مسجد جمکران، مؤسسه  
     فرهنگي موعود و مؤسسه فرهنگي  
     انتظار نور است.  
     معرفي برترين آثار درباره امام زمان (عج) از سال  
     1370 تا 1380 است. اين کتاب ها از  
     نظر تحليل، ترجمه، کودکان، شعر، نمايش و قصه مورد  
     بررسي قرار گرفته اند. مجموعه  
     حاضر را مي توان نوعي کتاب شناسي توصيفي درباره  
     امام زمان دانست. ستاد برگزار  
     کننده، متشکل از صدا و سيما، مسجد جمکران، مؤسسه  
     فرهنگي موعود و مؤسسه فرهنگي  
     انتظار نور است.