بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   کتاب الغيبة  
    :نويسنده   ناصر، علي احمد  
    :ناشر   مؤسسة المعارف الإسلامية  
    :تاريخ چاپ   1417هـ.ق  
    :موضوع   کليات - منابع جامع  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي است روايي در بيان احوال، آثار، دلايل  
     وجود، ظهور و غيبت حضرت مهدي،  
     همراه با رد و نقد اقوال مخالفين. مؤلف با اين که  
     سعي کرده احاديث مربوط به مهدويت  
     را گرد آورد، ولي به دليل مهم بودن موضوع کتاب و  
     وجود مخالفين سرسخت اعتقادي و  
     مهدي نمايان و مدعيان از فرقه هاي ديگر، روايات را  
     در فصل اول با اقوال کلامي و  
     بيانات مستدل خود آميخته است. بيشتر اقوال مؤلف، در  
     رد و نقد عقايد مخالفان همانند  
     کيسانيه، ناووسيه و وافقيه، علل و حکمت وجود امام  
     در غيبت و فوايد آن، اثبات ولادت  
     امام (ع) و موانع ظهور حضرت دور مي زند و در ضمن به  
     شبهات افراد ياد شده در زير،  
     پاسخ داده شده است: قائلين به زنده بودن امام  
     عسکري(ع)، قائلين به قائم بودن امام  
     عسکري ، قائلين به امامت جعفر بن امام هادي، قائلين  
     به عدم وجود فرزندي از امام  
     عسکري، قائلين به انقطاع امامت از امام عسکري به  
     بعد، قائلين به وجود 13 امام و....  
     سرفصل هاي هشت گانه عبارتند از: کلام در غيبت امام،  
     ولادت امام و اثبات آن، رؤيت  
     امام، معجزات امام، اخبار سفيران و نايبان امام،  
     عمر امام، منازل و صفات و سيره  
     امام.  
     مجموعه اي است روايي در بيان احوال، آثار، دلايل  
     وجود، ظهور و غيبت حضرت مهدي،  
     همراه با رد و نقد اقوال مخالفين. مؤلف با اين که  
     سعي کرده احاديث مربوط به مهدويت  
     را گرد آورد، ولي به دليل مهم بودن موضوع کتاب و  
     وجود مخالفين سرسخت اعتقادي و  
     مهدي نمايان و مدعيان از فرقه هاي ديگر، روايات را  
     در فصل اول با اقوال کلامي و  
     بيانات مستدل خود آميخته است. بيشتر اقوال مؤلف، در  
     رد و نقد عقايد مخالفان همانند  
     کيسانيه، ناووسيه و وافقيه، علل و حکمت وجود امام  
     در غيبت و فوايد آن، اثبات ولادت  
     امام (ع) و موانع ظهور حضرت دور مي زند و در ضمن به  
     شبهات افراد ياد شده در زير،  
     پاسخ داده شده است: قائلين به زنده بودن امام  
     عسکري(ع)، قائلين به قائم بودن امام  
     عسکري ، قائلين به امامت جعفر بن امام هادي، قائلين  
     به عدم وجود فرزندي از امام  
     عسکري، قائلين به انقطاع امامت از امام عسکري به  
     بعد، قائلين به وجود 13 امام و....  
     سرفصل هاي هشت گانه عبارتند از: کلام در غيبت امام،  
     ولادت امام و اثبات آن، رؤيت  
     امام، معجزات امام، اخبار سفيران و نايبان امام،  
     عمر امام، منازل و صفات و سيره  
     امام.