بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بررسي نقش و وظيفه نهادهاي ديني در ترويج نظام تربيتي  
    :نويسنده   قرائتي، محسن  
    :موضوع   کليات - منابع مرجع - مراکز - وظايف  

شرح موضوعات کتاب
     بيان وظايف نهادهاي ديني گوناگون جامعه، در قبال  
     امام مهدي (عج) است. گوينده با هدف  
     ترويج فرهنگ مهدويت در جامعه، وظايف هر کدام از  
     مراکز ديني را در اين باره برشمرده  
     و با بهره گيري از آيات و روايات وارده شده در  
     اين باره به توضيح آن مي پردازد.  
     وظايف مردم، وظايف عقيدتي - سياسي نيروهاي مسلح،  
     وظايف مساجد و تکايا، وظايف صدا و  
     سيما، وظايف واعظان و مداحان، وظايف نهاد رهبري در  
     دانشگاه ها، وظايف اداره اوقاف،  
     وظايف حوزه و سازمان تبليغات اسلامي، از جمله اين  
     مراکز هستند. گوينده مردم زمين را  
     به 3 دسته توليد کننده، توزيع کننده و مصرف کننده  
     تقسيم مي کند و عقيده دارد که  
     عالم بايد با فکرش توليد علم کند، با زبانش توزيع  
     علم و با دست و پايش عمل کند.  
     بيان وظايف نهادهاي ديني گوناگون جامعه، در قبال  
     امام مهدي (عج) است. گوينده با هدف  
     ترويج فرهنگ مهدويت در جامعه، وظايف هر کدام از  
     مراکز ديني را در اين باره برشمرده  
     و با بهره گيري از آيات و روايات وارده شده در  
     اين باره به توضيح آن مي پردازد.  
     وظايف مردم، وظايف عقيدتي - سياسي نيروهاي مسلح،  
     وظايف مساجد و تکايا، وظايف صدا و  
     سيما، وظايف واعظان و مداحان، وظايف نهاد رهبري در  
     دانشگاه ها، وظايف اداره اوقاف،  
     وظايف حوزه و سازمان تبليغات اسلامي، از جمله اين  
     مراکز هستند. گوينده مردم زمين را  
     به 3 دسته توليد کننده، توزيع کننده و مصرف کننده  
     تقسيم مي کند و عقيده دارد که  
     عالم بايد با فکرش توليد علم کند، با زبانش توزيع  
     علم و با دست و پايش عمل کند.