بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   رهبر جاودان  
    :نويسنده   مجلسي، محمد باقر بن محمد تقي  
    :مترجم   خامسي، ميرمحمد  
    :ناشر   زرين؛ نگارستان کتاب  
    :تاريخ چاپ   1381هـ.ش  
    :موضوع   کليات - منابع جامع  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي