بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   کتابنامه حضرت مهدي  
    :نويسنده   مهدي پور، علي اکبر  
    :تاريخ چاپ   1375هـ.ش  
    :موضوع   کليات - منابع مرجع - کتابنامه ها  
    :تعداد چاپ   1  

شرح موضوعات کتاب
     کتاب شناسي توصيفي آثار خطي و چاپي درباره مهدويت،  
     رجعت، اخبار آخرالزمان و  
     فرقه هاي انحرافي مهدويت است. مؤلف 2066 عنوان کتاب  
     به زبان هاي عربي، فارسي، ترکي،  
     تايلندي، فرانسه، اردو، انگليسي، روسي و گجراتي  
     درباره زندگي امام مهدي، غيبت کبرا،  
     انتظار، ظهور حکومت امام، علائم قيام امام، نقد  
     فرقه هاي انحرافي مهدويت، منظومه ها  
     و ديوان هاي شعر درباره امام، نشانه هاي قيامت،  
     رجعت امامان، احاديث مربوط به  
     مهدويت، ادعيه و زيارات امام عصر (عج)، بشارت هاي  
     اديان ديگر و کتاب شناسي هاي  
     مهدويت نگاشته شده، به صورت توصيفي و مختصر معرفي  
     کرده است. در بسياري از آثار،  
     تصوير جلد کتاب نيز در مقابل اثر، آورده شده است.  
     کتاب شناسي توصيفي آثار خطي و چاپي درباره مهدويت،  
     رجعت، اخبار آخرالزمان و  
     فرقه هاي انحرافي مهدويت است. مؤلف 2066 عنوان کتاب  
     به زبان هاي عربي، فارسي، ترکي،  
     تايلندي، فرانسه، اردو، انگليسي، روسي و گجراتي  
     درباره زندگي امام مهدي، غيبت کبرا،  
     انتظار، ظهور حکومت امام، علائم قيام امام، نقد  
     فرقه هاي انحرافي مهدويت، منظومه ها  
     و ديوان هاي شعر درباره امام، نشانه هاي قيامت،  
     رجعت امامان، احاديث مربوط به  
     مهدويت، ادعيه و زيارات امام عصر (عج)، بشارت هاي  
     اديان ديگر و کتاب شناسي هاي  
     مهدويت نگاشته شده، به صورت توصيفي و مختصر معرفي  
     کرده است. در بسياري از آثار،  
     تصوير جلد کتاب نيز در مقابل اثر، آورده شده است.