بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   کشف الأستار عن وجه الغائب عن الأبصار  
    :نويسنده   نوري، حسين بن محمد تقي  
    :ناشر   مکتبة نينوي الحديثة  
    :موضوع   کليات - منابع جامع  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تحقيقي است در اثبات ولادت امام مهدي (عج) از  
     ديدگاه اهل سنت و نقد و رد منکران  
     ولادت آن حضرت. مؤلف کتاب را در پاسخ شاعري ناشناس  
     که ارجوزه اي را سروده و به نجف  
     ارسال داشته بود، نگاشته است. در آن منظومه، شاعر،  
     ولادت امام مهدي را اختلافي و در  
     آخرالزمان دانسته است. کتاب در 2 بخش تنظيم شده  
     است: در بخش نخست، ديدگاه و نظرات  
     40 تن از مشايخ و بزرگان اهل سنت، از پيشينيان تا  
     معاصران مؤلف که همنوا با شيعه  
     معتقدند امام مهدي متولد شده، آمده است و در بخش  
     دوم، به 2 شبهه ناظم ارجوزه: سبب  
     غيبت طولاني امام و چگونگي غيبت و ظهور در سرداب  
     مقدس (که آن را از معتقدات شيعه  
     شمرده) پاسخ داده است. در پايان، ناشر کتاب، 3  
     قصيده از بزرگان شيعه را که در پاسخ  
     ارجوزه شاعر ناشناس و رد عقايد وي سروده اند به اين  
     ترتيب آورده است: قصيده شيخ  
     محمد حسين کاشف الغطا؛ قصيده محمد جواد بلاغي نجفي  
     و قصيده سيد محسن امين عاملي.  
     تحقيقي است در اثبات ولادت امام مهدي (عج) از  
     ديدگاه اهل سنت و نقد و رد منکران  
     ولادت آن حضرت. مؤلف کتاب را در پاسخ شاعري ناشناس  
     که ارجوزه اي را سروده و به نجف  
     ارسال داشته بود، نگاشته است. در آن منظومه، شاعر،  
     ولادت امام مهدي را اختلافي و در  
     آخرالزمان دانسته است. کتاب در 2 بخش تنظيم شده  
     است: در بخش نخست، ديدگاه و نظرات  
     40 تن از مشايخ و بزرگان اهل سنت، از پيشينيان تا  
     معاصران مؤلف که همنوا با شيعه  
     معتقدند امام مهدي متولد شده، آمده است و در بخش  
     دوم، به 2 شبهه ناظم ارجوزه: سبب  
     غيبت طولاني امام و چگونگي غيبت و ظهور در سرداب  
     مقدس (که آن را از معتقدات شيعه  
     شمرده) پاسخ داده است. در پايان، ناشر کتاب، 3  
     قصيده از بزرگان شيعه را که در پاسخ  
     ارجوزه شاعر ناشناس و رد عقايد وي سروده اند به اين  
     ترتيب آورده است: قصيده شيخ  
     محمد حسين کاشف الغطا؛ قصيده محمد جواد بلاغي نجفي  
     و قصيده سيد محسن امين عاملي.