بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   برگزيده مقالات سومين اجلاس دو سالانه بررسي ابعاد وجودي  
    :ناشر   دبيرخانه دايمي اجلاس حضرت مهدي (عج)  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   کليات - منابع مرجع - مجموعه ها  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي