بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بقية الله خير لکم إن کنتم مؤمنين  
    :مترجم   هاشمي، سيد حسن  
    :ناشر   دار النبلاء  
    :موضوع   کليات - منابع مرجع - مجموعه ها  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     ترجمه 16 مقاله درباره موضوعات مختلف مهدويت شامل:  
     تاريخ زندگاني امام مهدي (عج)،  
     غيبت کبرا، فلسفه غيبت و ثمرات آن، مأخذ شناسي  
     مهدويت در آثار اهل سنت، انتظار،  
     علائم ظهور، قيام و حکومت امام و شناخت حضرت از  
     ديدگاه قرآن و احاديث است. اين  
     مقالات که جداگانه در ايران به چاپ رسيده بود، به  
     خاطر بهره گيري شيعيان خارج از  
     کشور به مناسبت ولادت آن حضرت ترجمه شده است.  
     عناوين مقالات: تجلي توحيد در نظام  
     امامت؛ آثار انتظار در تمدن اسلامي؛ امام مهدي در  
     مآخذ اهل سنت؛ انتظار، برترين  
     عبادت؛ زمينه سازي حکومت جهاني مهدي؛ شناخت مهدي از  
     نظر قرآن و سنت؛ روز فرخنده؛  
     شعبان ماه امن و امان؛ سلام بر مهدي (ع)؛ مهدي (ع)  
     از منظر احاديث سني و شيعه؛  
     عوامل پيروزي قيام مهدي و قيام مهدي در مسير تکامل  
     بشر.  
     ترجمه 16 مقاله درباره موضوعات مختلف مهدويت شامل:  
     تاريخ زندگاني امام مهدي (عج)،  
     غيبت کبرا، فلسفه غيبت و ثمرات آن، مأخذ شناسي  
     مهدويت در آثار اهل سنت، انتظار،  
     علائم ظهور، قيام و حکومت امام و شناخت حضرت از  
     ديدگاه قرآن و احاديث است. اين  
     مقالات که جداگانه در ايران به چاپ رسيده بود، به  
     خاطر بهره گيري شيعيان خارج از  
     کشور به مناسبت ولادت آن حضرت ترجمه شده است.  
     عناوين مقالات: تجلي توحيد در نظام  
     امامت؛ آثار انتظار در تمدن اسلامي؛ امام مهدي در  
     مآخذ اهل سنت؛ انتظار، برترين  
     عبادت؛ زمينه سازي حکومت جهاني مهدي؛ شناخت مهدي از  
     نظر قرآن و سنت؛ روز فرخنده؛  
     شعبان ماه امن و امان؛ سلام بر مهدي (ع)؛ مهدي (ع)  
     از منظر احاديث سني و شيعه؛  
     عوامل پيروزي قيام مهدي و قيام مهدي در مسير تکامل  
     بشر.