بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بقية الله  
    :ناشر   آفاق  
    :موضوع   کليات - منابع مرجع - مجموعه ها  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه مقالاتي درباره امام مهدي (عج) است که به  
     مناسبت برگزاري جشن هاي ميلاد  
     ايشان گردآوري شده است. نويسندگان اين مقالات، با  
     استناد به منابع تاريخي و حديثي و  
     کلامي شيعه و اهل سنت، به ترتيب مباحث زير را به  
     بحث گذاشته اند: تجلي توحيد در  
     نظام امامت، نقش انتظار در بازسازي جامعه اسلامي،  
     مسئله زنده بودن امام مهدي در  
     منابع اهل سنت، اجتهاد و تقليد، زمينه سازي براي  
     ظهور، شناخت مهدي از ديدگاه قرآن و  
     سنت، عموميت اعتقاد به امام مهدي (ع) و مدعيان  
     مهدويت، دورنمايي از حکومت جهاني  
     امام مهدي (ع)، ولايت فقيه شعاعي از ولايت عامه  
     امام زمان، عوامل پيروزي انقلاب  
     بزرگ مهدي، قيام مهدي در مسير تکامل بشر.  
     مجموعه مقالاتي درباره امام مهدي (عج) است که به  
     مناسبت برگزاري جشن هاي ميلاد  
     ايشان گردآوري شده است. نويسندگان اين مقالات، با  
     استناد به منابع تاريخي و حديثي و  
     کلامي شيعه و اهل سنت، به ترتيب مباحث زير را به  
     بحث گذاشته اند: تجلي توحيد در  
     نظام امامت، نقش انتظار در بازسازي جامعه اسلامي،  
     مسئله زنده بودن امام مهدي در  
     منابع اهل سنت، اجتهاد و تقليد، زمينه سازي براي  
     ظهور، شناخت مهدي از ديدگاه قرآن و  
     سنت، عموميت اعتقاد به امام مهدي (ع) و مدعيان  
     مهدويت، دورنمايي از حکومت جهاني  
     امام مهدي (ع)، ولايت فقيه شعاعي از ولايت عامه  
     امام زمان، عوامل پيروزي انقلاب  
     بزرگ مهدي، قيام مهدي در مسير تکامل بشر.