بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مجموعه مقالات جشنواره دانشجويي موعود  
    :ناشر   نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري، دانشگاه علوم  
    :تاريخ چاپ   1377هـ.ش  
    :موضوع   کليات - منابع مرجع - مجموعه ها  
    :زبان اصلي