بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مجموعه مقالات برگزيده دومين اجلاس دو سالانه بررسي ابعا  
    :ناشر   دبيرخانه دايمي اجلاس حضرت مهدي (عج)  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   کليات - منابع مرجع - مجموعه ها  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مباحثي است درباره شخصيت، نظام اجتماعي و حکومت  
     امام مهدي (عج). گردآورنده مقالات،  
     براي معرفي عقيده مهدويت، انتظار و حکومت پاياني  
     جهان، اين مجموعه را در 3 محور  
     تدوين کرده است: در محور نخست مطالب و پژوهش هاي  
     مهدويت، شخصيت امام (ع)، غيبت،  
     انتظار، ظهور و موانع آن را ارائه داده است؛ در  
     محور دوم مباحثي را در خصوص ولايت  
     فقيه و مجرد بودن مهدي (ع) بيان داشته است و بحث در  
     ويژگي هاي جامعه توسعه يافته  
     اسلامي، مدنيت اسلامي، سيماي منتظران و نقش جوانان  
     و حجاب در حکومت حضرت قائم (ع) و  
     چشم انداز آينده جهان و حکومت صالحان محور سوم  
     مباحث او است.  
     مباحثي است درباره شخصيت، نظام اجتماعي و حکومت  
     امام مهدي (عج). گردآورنده مقالات،  
     براي معرفي عقيده مهدويت، انتظار و حکومت پاياني  
     جهان، اين مجموعه را در 3 محور  
     تدوين کرده است: در محور نخست مطالب و پژوهش هاي  
     مهدويت، شخصيت امام (ع)، غيبت،  
     انتظار، ظهور و موانع آن را ارائه داده است؛ در  
     محور دوم مباحثي را در خصوص ولايت  
     فقيه و مجرد بودن مهدي (ع) بيان داشته است و بحث در  
     ويژگي هاي جامعه توسعه يافته  
     اسلامي، مدنيت اسلامي، سيماي منتظران و نقش جوانان  
     و حجاب در حکومت حضرت قائم (ع) و  
     چشم انداز آينده جهان و حکومت صالحان محور سوم  
     مباحث او است.