بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حقوق فراموش شده امام زمان  
    :نويسنده   کريمي جهرمي، علي  
    :ناشر   احرار  
    :تاريخ چاپ   1373هـ.ش  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     کتاب، توسط ستاد بزرگداشت مراسم نيمه شعبان (مسجد  
     آيت الله انگجي تبريز) درباره  
     امام زمان (عج) و جهت تنوير افکار جامعه تدوين شده  
     است. نويسنده با بهره گيري از  
     آيات و روايات، ضمن بيان حقوقي که امام مهدي بر  
     گردن مردم دارد، به حقوق عامه و  
     خاصه اشاره مي کند. برخي از اين حقوق عبارت انداز:  
     شناخت مقام امام مهدي، حفظ  
     موقعيت آن حضرت، انتظار فرج، بزرگداشت ايام و  
     اماکني که به آن حضرت تعلق دارد مانند  
     نيمه شعبان، مسجد جمکران و سرداب سامرا در ادامه به  
     اموري همچون فوايد وجود امام  
     مهدي و برخي از فضايل و مناقب آن حضرت مي پردازد.  
     کتاب، توسط ستاد بزرگداشت مراسم نيمه شعبان (مسجد  
     آيت الله انگجي تبريز) درباره  
     امام زمان (عج) و جهت تنوير افکار جامعه تدوين شده  
     است. نويسنده با بهره گيري از  
     آيات و روايات، ضمن بيان حقوقي که امام مهدي بر  
     گردن مردم دارد، به حقوق عامه و  
     خاصه اشاره مي کند. برخي از اين حقوق عبارت انداز:  
     شناخت مقام امام مهدي، حفظ  
     موقعيت آن حضرت، انتظار فرج، بزرگداشت ايام و  
     اماکني که به آن حضرت تعلق دارد مانند  
     نيمه شعبان، مسجد جمکران و سرداب سامرا در ادامه به  
     اموري همچون فوايد وجود امام  
     مهدي و برخي از فضايل و مناقب آن حضرت مي پردازد.