بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   برکات تشريعي و تکويني حضرت وليعصر در زمان غيبت  
    :نويسنده   ملکي، علي  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بيان برکات و آثار وجودي امام مهدي (عج) است.  
     نويسنده نخست با اشاره به اعتقاد شيعه  
     به ظهور حضرت مهدي (عج) آيات و رواياتي در ضرورت  
     وجود حجت در زمين ارائه کرده است.  
     سپس برکات تشريعي و تکويني امام زمان (عج) در عصر  
     غيبت را بيان کرده است؛ مانند اين  
     که امام به فکر جامعه اسلامي و مؤمنان و نيز واسطه  
     فيض خداوند است. در پايان چگونگي  
     بهره گيري و ارتباط با حضرت، مفهوم انتظار و وظايف  
     منتظران و حالات مؤمنان در هنگام  
     ظهور حضرت بررسي شده است.  
     بيان برکات و آثار وجودي امام مهدي (عج) است.  
     نويسنده نخست با اشاره به اعتقاد شيعه  
     به ظهور حضرت مهدي (عج) آيات و رواياتي در ضرورت  
     وجود حجت در زمين ارائه کرده است.  
     سپس برکات تشريعي و تکويني امام زمان (عج) در عصر  
     غيبت را بيان کرده است؛ مانند اين  
     که امام به فکر جامعه اسلامي و مؤمنان و نيز واسطه  
     فيض خداوند است. در پايان چگونگي  
     بهره گيري و ارتباط با حضرت، مفهوم انتظار و وظايف  
     منتظران و حالات مؤمنان در هنگام  
     ظهور حضرت بررسي شده است.