بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حماسه مهدي  
    :نويسنده   جمالي، عباس  
    :ناشر   رشيديه  
    :تاريخ چاپ   1359هـ.ش  
    :موضوع   اثبات - آخر الزمان - رجعت درقرآن  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مطالبي است درباره امام مهدي (عج) و نشانه هاي او.  
     نويسنده با استناد به روايات  
     شيعه و سني و بشارات کتاب هاي آسماني، به بررسي  
     شخصيت امام مهدي (عج)، غيبت و فلسفه  
     آن، نشانه هاي ظهور، انتظار فرج و مسئوليت شيعه در  
     دوران غيبت مي پردازد. بررسي  
     مدعيان دروغين مهدويت، از جمله بابيت و بهاييت از  
     ديگر مطالب کتاب است. نويسنده  
     همچنين به آينده جهان پس از انقلاب حضرت مهدي و  
     مسئله رجعت پرداخته است.  
     مطالبي است درباره امام مهدي (عج) و نشانه هاي او.  
     نويسنده با استناد به روايات  
     شيعه و سني و بشارات کتاب هاي آسماني، به بررسي  
     شخصيت امام مهدي (عج)، غيبت و فلسفه  
     آن، نشانه هاي ظهور، انتظار فرج و مسئوليت شيعه در  
     دوران غيبت مي پردازد. بررسي  
     مدعيان دروغين مهدويت، از جمله بابيت و بهاييت از  
     ديگر مطالب کتاب است. نويسنده  
     همچنين به آينده جهان پس از انقلاب حضرت مهدي و  
     مسئله رجعت پرداخته است.