بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   کتاب الحجة المنتظر  
    :نويسنده   جمعي از شاگردان شيخ عبدالکريم حائري  
    :موضوع   اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     به بررسي تولد، ويژگي ها، غيبت و ظهور امام مهدي  
     مي پردازد. نويسنده، رواياتي را در  
     راستاي اثبات اين مسئله که قائم موعود همان فرزند  
     امام حسن عسکري (ع) است، از  
     پيامبر اسلام (ص) و ائمه معصومين (ع) نقل مي کند.  
     وي امام مهدي (عج) را از جهت مخفي  
     بودن ولادت به حضرت ابراهيم (ع)، از جهت طول عمر به  
     نوح (ع) و از جهت غيبت به حضرت  
     يونس (ع) تشبيه کرده است. در ادامه، شبهاتي درباره  
     مهدويت مطرح شده و مورد نقد و  
     خدشه قرار گرفته اند.  
     به بررسي تولد، ويژگي ها، غيبت و ظهور امام مهدي  
     مي پردازد. نويسنده، رواياتي را در  
     راستاي اثبات اين مسئله که قائم موعود همان فرزند  
     امام حسن عسکري (ع) است، از  
     پيامبر اسلام (ص) و ائمه معصومين (ع) نقل مي کند.  
     وي امام مهدي (عج) را از جهت مخفي  
     بودن ولادت به حضرت ابراهيم (ع)، از جهت طول عمر به  
     نوح (ع) و از جهت غيبت به حضرت  
     يونس (ع) تشبيه کرده است. در ادامه، شبهاتي درباره  
     مهدويت مطرح شده و مورد نقد و  
     خدشه قرار گرفته اند.