بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حقيقة المهدوية و دلائل الغيبة  
    :نويسنده   حسيني، کريم  
    :موضوع   اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بيان فضايل امام مهدي (عج)، انتظار و وظايف منتظران  
     است. نويسنده با استناد به  
     منابع اهل سنت، به اثبات حضرت مهدي و بيان فضايل و  
     مناقب ايشان پرداخته و وظايف  
     امام را تبليغ و بيان احکام و شريعت و پاسداري از  
     دين دانسته و معتقد است با غيبت  
     امام، همچنان اين وظايف انجام مي گيرد. نويسنده علت  
     تدريجي بودن غيبت و 2 مرحله اي  
     شدن آن را مربوط به اوضاع و احوال سياسي آن عصر  
     مي داند و تأکيد مي کند که امام  
     زمان همچنان وظايف مربوط به امامت را انجام مي دهد  
     و به همين سبب مسئله تشرف و  
     ملاقات امري قطعي است. در پايان، حقيقت انتظار و  
     وظايف منتظران را برشمرده است.  
     بيان فضايل امام مهدي (عج)، انتظار و وظايف منتظران  
     است. نويسنده با استناد به  
     منابع اهل سنت، به اثبات حضرت مهدي و بيان فضايل و  
     مناقب ايشان پرداخته و وظايف  
     امام را تبليغ و بيان احکام و شريعت و پاسداري از  
     دين دانسته و معتقد است با غيبت  
     امام، همچنان اين وظايف انجام مي گيرد. نويسنده علت  
     تدريجي بودن غيبت و 2 مرحله اي  
     شدن آن را مربوط به اوضاع و احوال سياسي آن عصر  
     مي داند و تأکيد مي کند که امام  
     زمان همچنان وظايف مربوط به امامت را انجام مي دهد  
     و به همين سبب مسئله تشرف و  
     ملاقات امري قطعي است. در پايان، حقيقت انتظار و  
     وظايف منتظران را برشمرده است.