بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خليفة الله را بهتر بشناسيم  
    :نويسنده   شيخ الاسلامي، سيد حسين  
    :موضوع   اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     ارايه ادله لزوم شناخت خلفاي الهي، به ويژه حضرت  
     ولي عصر (عج) است. مؤلف ضمن تأکيد  
     بر لزوم شناخت خلفاي الهي و امام زمان (عج) 12  
     روايت از کتب معتبر روايي شيعه در  
     اين باره و نيز اهميت شناخت مطلق خليفةالله نقل و  
     شرح کرده است. پس از آن به نقل  
     ادله لزوم معرفت، آخرين خليفه الهي، امام زمان،  
     پرداخته و چندين روايت درباره  
     جايگاه ايشان در معارف اسلامي و اهميت آشنايي با وي  
     و ظهور و تلاش و آمادگي براي  
     ظهور و قيام حضرت ارائه داده است.  
     ارايه ادله لزوم شناخت خلفاي الهي، به ويژه حضرت  
     ولي عصر (عج) است. مؤلف ضمن تأکيد  
     بر لزوم شناخت خلفاي الهي و امام زمان (عج) 12  
     روايت از کتب معتبر روايي شيعه در  
     اين باره و نيز اهميت شناخت مطلق خليفةالله نقل و  
     شرح کرده است. پس از آن به نقل  
     ادله لزوم معرفت، آخرين خليفه الهي، امام زمان،  
     پرداخته و چندين روايت درباره  
     جايگاه ايشان در معارف اسلامي و اهميت آشنايي با وي  
     و ظهور و تلاش و آمادگي براي  
     ظهور و قيام حضرت ارائه داده است.