بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   انوار صاحب الزمان  
    :نويسنده   ابطحي، سيد حسن  
    :ناشر   بطحا  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   پاسخ به شبهه ها  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پاسخ به 85 پرسش درباره امام زمان (عج) است که با  
     انگيزه رفع برخي از شبهه هايي که  
     مردم، به ويژه جوانان، در بعضي از امور مربوط به  
     امام زمان دارند، سامان يافته است.  
     منافات حاجت خواستن از امام، با حاجت خواهي از  
     خداوند؛ اين که آيا شمشير امام زمان،  
     شمشيري معمولي است يا اين که خصوصيتي دارد؛ چگونگي  
     هدم بدعت ها توسط امام؛ وظيفه ما  
     در ارتباط با تعجيل در فرج امام زمان؛ طول عمر  
     حضرت؛ موضوع پر از فساد شدن زمين پيش  
     از ظهور امام زمان و تنافي آن با لزوم امر به معروف  
     و نهي از منکر؛ تعداد ياران  
     امام زمان؛ شرايط ملاقات با امام زمان؛ سيد خراساني  
     و سيد حسني؛ حيات شيطان پس از  
     ظهور؛ مدعيان ملاقات با امام زمان؛ تکذيب و عدم  
     تکذيب امام زمان و رهبري در زمان  
     غيبت از جمله پرسش هايي است که به آنها پاسخ گفته  
     شده است.  
     پاسخ به 85 پرسش درباره امام زمان (عج) است که با  
     انگيزه رفع برخي از شبهه هايي که  
     مردم، به ويژه جوانان، در بعضي از امور مربوط به  
     امام زمان دارند، سامان يافته است.  
     منافات حاجت خواستن از امام، با حاجت خواهي از  
     خداوند؛ اين که آيا شمشير امام زمان،  
     شمشيري معمولي است يا اين که خصوصيتي دارد؛ چگونگي  
     هدم بدعت ها توسط امام؛ وظيفه ما  
     در ارتباط با تعجيل در فرج امام زمان؛ طول عمر  
     حضرت؛ موضوع پر از فساد شدن زمين پيش  
     از ظهور امام زمان و تنافي آن با لزوم امر به معروف  
     و نهي از منکر؛ تعداد ياران  
     امام زمان؛ شرايط ملاقات با امام زمان؛ سيد خراساني  
     و سيد حسني؛ حيات شيطان پس از  
     ظهور؛ مدعيان ملاقات با امام زمان؛ تکذيب و عدم  
     تکذيب امام زمان و رهبري در زمان  
     غيبت از جمله پرسش هايي است که به آنها پاسخ گفته  
     شده است.