بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام مهدي طاووس بهشت  
    :نويسنده   حميدي هشترودي، اکبر  
    :ناشر   عابد  
    :موضوع   پاسخ به شبهه ها  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي است از مباحث مربوط به مهدويت (غيبت،  
     انتظار، علائم آخرالزمان) همراه با  
     پاسخ به تعدادي از شبهات و پرسش ها در اين باره.  
     نويسنده پس از ذکر برخي آيات،  
     روايات و بشارت هاي کتاب هاي آسماني درباره امام  
     مهدي (ع)، به برخي پرسش ها درباره  
     مهدويت پاسخ داده است. به گفته وي، طول عمر انسان  
     هم از لحاظ علمي قابل توجيه است  
     و هم از لحاظ تاريخي و قرآني (همانند عمر نوح)  
     اثبات شده است. وي علت تأخير قيام  
     امام را وجود آمادگي هاي رواني، صنعتي، معنوي و  
     نظامي در جهان دانسته است. وي  
     انتظار سازنده را اميدوار بودن، شادابي معنوي،  
     تعهد، مسئوليت پذيري، مبارزه با  
     عوامل بازدارنده و تلاش براي آرمان هاي والا  
     ارزيابي کرده و در ادامه 4 وظيفه را  
     براي مؤمنان در زمان غيبت برشمرده است. وي در ادامه  
     به بررسي علائم ظهور امام  
     پرداخته و آنها را به 6 بخش تقسيم کرده و در پايان  
     به 22 پرسش مطرح شده درباره  
     مهدويت پاسخ گفته است.  
     مجموعه اي است از مباحث مربوط به مهدويت (غيبت،  
     انتظار، علائم آخرالزمان) همراه با  
     پاسخ به تعدادي از شبهات و پرسش ها در اين باره.  
     نويسنده پس از ذکر برخي آيات،  
     روايات و بشارت هاي کتاب هاي آسماني درباره امام  
     مهدي (ع)، به برخي پرسش ها درباره  
     مهدويت پاسخ داده است. به گفته وي، طول عمر انسان  
     هم از لحاظ علمي قابل توجيه است  
     و هم از لحاظ تاريخي و قرآني (همانند عمر نوح)  
     اثبات شده است. وي علت تأخير قيام  
     امام را وجود آمادگي هاي رواني، صنعتي، معنوي و  
     نظامي در جهان دانسته است. وي  
     انتظار سازنده را اميدوار بودن، شادابي معنوي،  
     تعهد، مسئوليت پذيري، مبارزه با  
     عوامل بازدارنده و تلاش براي آرمان هاي والا  
     ارزيابي کرده و در ادامه 4 وظيفه را  
     براي مؤمنان در زمان غيبت برشمرده است. وي در ادامه  
     به بررسي علائم ظهور امام  
     پرداخته و آنها را به 6 بخش تقسيم کرده و در پايان  
     به 22 پرسش مطرح شده درباره  
     مهدويت پاسخ گفته است.