بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   نور الانوار  
    :نويسنده   نير بروجردي، علي اصغر بن علي اکبر  
    :ناشر   اسلاميه  
    :تاريخ چاپ   1347هـ.ش  
    :موضوع   توقيعات - اصحاب و ياران - فضائل  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شرح زندگاني و وقايع پيش و پس از ظهور امام مهدي  
     (عج) است. نويسنده در پي آن است که  
     تمام آن چه که درباره امام زمان و احوال ايشان و  
     اخبار و دلايل عقلي و نقي بر وجود  
     امام زمان بوده، گرد آورد. وي پس از بيان جريان  
     ميلاد امام قائم، و بيان دلايل عقلي  
     و نقلي وجود ايشان، به علائم ظهور و ويژگي هاي امام  
     مي پردازد؛ آن گاه بحثي درباره  
     رجعت ارائه مي دهد. معرفي 313 ياور امام زمان و  
     بيان تأويل و حقيقت برخي علائم  
     ظهور، و ويژگي هاي عدل در حکومت امام زمان، از  
     مطالبي است که نويسنده بدان پرداخته  
     است. در پايان، ضميمه اي با عنوان کتاب ضياء النور  
     آمده است که اشعار مؤلف در  
     موضوعات مختلف است.  
     شرح زندگاني و وقايع پيش و پس از ظهور امام مهدي  
     (عج) است. نويسنده در پي آن است که  
     تمام آن چه که درباره امام زمان و احوال ايشان و  
     اخبار و دلايل عقلي و نقي بر وجود  
     امام زمان بوده، گرد آورد. وي پس از بيان جريان  
     ميلاد امام قائم، و بيان دلايل عقلي  
     و نقلي وجود ايشان، به علائم ظهور و ويژگي هاي امام  
     مي پردازد؛ آن گاه بحثي درباره  
     رجعت ارائه مي دهد. معرفي 313 ياور امام زمان و  
     بيان تأويل و حقيقت برخي علائم  
     ظهور، و ويژگي هاي عدل در حکومت امام زمان، از  
     مطالبي است که نويسنده بدان پرداخته  
     است. در پايان، ضميمه اي با عنوان کتاب ضياء النور  
     آمده است که اشعار مؤلف در  
     موضوعات مختلف است.