بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام مهدي در عزاي امام حسين يا: زيارت ناحيه مقدسه  
    :مترجم   اشعري، عبدالحسين  
    :ناشر   انصار المهدي(عج)  
    :تاريخ چاپ   1377هـ.ش  
    :موضوع   زيارتنامه ها - زيارت ناحيه  
    :تعداد چاپ   1  

شرح موضوعات کتاب
     ترجمه منظوم زيارت ناحيه مقدسه است. چون بسياري از  
     فرازهاي اين دعا در سوز و گداز  
     شهادت امام حسين (ع) و مصيبت هاي او و اسارت  
     فرزندان و رنج و سختي هاي آنان است،  
     اشعار شاعر نيز شکل سوگنامه و عزاداري امام زمان  
     (عج) در ماتم جدش امام حسين را به  
     خود گرفته است.  
     ترجمه منظوم زيارت ناحيه مقدسه است. چون بسياري از  
     فرازهاي اين دعا در سوز و گداز  
     شهادت امام حسين (ع) و مصيبت هاي او و اسارت  
     فرزندان و رنج و سختي هاي آنان است،  
     اشعار شاعر نيز شکل سوگنامه و عزاداري امام زمان  
     (عج) در ماتم جدش امام حسين را به  
     خود گرفته است.