بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   زيارت ناحيه مقدسه  
    :مترجم   مسجد مقدس جمکران، واحد تحقيقات  
    :ناشر   مسجد مقدس جمکران  
    :تاريخ چاپ   1374هـ.ش  
    :موضوع   زيارتنامه ها - زيارت ناحيه  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شامل متن زيارت ناحيه مقدسه و ترجمه آن به صورت  
     زيرنويس است. در مقدمه، خلاصه اي از  
     محتوا و سند اين زيارت آمده و ويژگي هاي گوناگون آن  
     بررسي شده است. به باورنويسنده، محتواي کلي اين  
     زيارت، شامل 8 بخش است: سلام بر انبيا و اوليا، سلام  
     بر  
     امام حسين (ع) و ياران شهيد او، کلماتي درباره  
     زيارت امام حسين و ياري ايشان، گواهي  
     بر اوصاف کريمه و سيره پيامبرانه حسين (ع)، سخن از  
     چگونگي قيام، شرح مصائب امام  
     حسين و اسارت اهل بيت و برشماري نتايج اين شهادت از  
     جهت صدمه بر اسلام و عزاي انبيا  
     و اوليا و فرشتگان و دعا و ياري خواهي از خدا.  
     شامل متن زيارت ناحيه مقدسه و ترجمه آن به صورت  
     زيرنويس است. در مقدمه، خلاصه اي از  
     محتوا و سند اين زيارت آمده و ويژگي هاي گوناگون آن  
     بررسي شده است. به باورنويسنده، محتواي کلي اين  
     زيارت، شامل 8 بخش است: سلام بر انبيا و اوليا، سلام  
     بر  
     امام حسين (ع) و ياران شهيد او، کلماتي درباره  
     زيارت امام حسين و ياري ايشان، گواهي  
     بر اوصاف کريمه و سيره پيامبرانه حسين (ع)، سخن از  
     چگونگي قيام، شرح مصائب امام  
     حسين و اسارت اهل بيت و برشماري نتايج اين شهادت از  
     جهت صدمه بر اسلام و عزاي انبيا  
     و اوليا و فرشتگان و دعا و ياري خواهي از خدا.