بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   در انتظار نور  
    :نويسنده   متقي، محمد رضا  
    :ناشر   عطر سعادت  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   زيارتنامه ها - دعاها - دعاهاي در باره مهدي  
    :تعداد چاپ   1  

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي از نمازها، دعاها و زيارات مربوط به امام  
     زمان (ع) است، که شامل نماز  
     صاحب الزمان، و نماز استغاثه به حضرت مهدي، دعاي  
     ندبه و عهد در زمان غيبت، دعاي عظم  
     البلاء، دعا براي امام در روز جمعه  
     مجموعه اي از نمازها، دعاها و زيارات مربوط به امام  
     زمان (ع) است، که شامل نماز  
     صاحب الزمان، و نماز استغاثه به حضرت مهدي، دعاي  
     ندبه و عهد در زمان غيبت، دعاي عظم  
     البلاء، دعا براي امام در روز جمعه