بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بر آستان جانان  
    :نويسنده   شاعلي، عبدالصمد  
    :موضوع   زيارتنامه ها - زيارت آل ياسين - شرح ها و بررسي ها  

شرح موضوعات کتاب
     شرح و ترجمه زيارت نامه آل ياسين، با استفاده از  
     آيات و روايات است. نويسنده با تقطيع زيارت نامه و  
     انتخاب عناويني براي هر قسمت، به شرح آن پرداخته  
     است. وي در مقدمه کتاب نگاهي اجمالي به سند زيارت  
     نامه دارد و آن را معتبر و تأييد شده از جانب امام  
     زمان مي داند. به عقيده نگارنده سر اين که، زيارت آل  
     ياسين با کلمه سلام آغاز شده، اين است که، امام  
     زمان صداي شيعيان را به هنگام خواندن اين زيارت مي  
     شنود. در پايان کتاب فهرستي از آيات قرآن موجود در  
     کتاب ارائه شده است.  
     شرح و ترجمه زيارت نامه آل ياسين، با استفاده از  
     آيات و روايات است. نويسنده با تقطيع زيارت نامه و  
     انتخاب عناويني براي هر قسمت، به شرح آن پرداخته  
     است. وي در مقدمه کتاب نگاهي اجمالي به سند زيارت  
     نامه دارد و آن را معتبر و تأييد شده از جانب امام  
     زمان مي داند. به عقيده نگارنده سر اين که، زيارت آل  
     ياسين با کلمه سلام آغاز شده، اين است که، امام  
     زمان صداي شيعيان را به هنگام خواندن اين زيارت مي  
     شنود. در پايان کتاب فهرستي از آيات قرآن موجود در  
     کتاب ارائه شده است.