بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   در محضر زيارت ناحيه  
    :نويسنده   هاديان شيرازي، عبدالرسول  
    :موضوع   زيارتنامه ها - زيارت ناحيه  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مشهور است که از ناحيه مقدس حضرت مهدي (عج) براي  
     زيارت امام حسين (ع) زيارت نامه اي  
     صادر شده که به زيارت ناحيه مقدسه شهرت يافته است.  
     مؤلف در خصوص سند اين زيارت، ضمن  
     نقل اشکال و توجيهي که مرحوم مجلسي به آن دارند، در  
     گوينده اين زيارت و راويان آن  
     ترديد مي کند؛ ولي از نظر متن، آن را پر محتوا و  
     مطابق با واقع ديده است. معارف متن  
     اين زيارت را نويسنده در چندين عنوان تنظيم و شرح  
     داده که از اين قرار است: درود بر  
     انبيا و پنج تن آل عبا؛ بيان حالات و اوصاف امام  
     حسين (ع)، مصايب او و يارانش،  
     ابراز اندوه در برابر واقعه کربلا؛ گواهي بر اداي  
     وظيفه امام حسين و فلسفه قيام او  
     و مراحل آن؛ روي دادهاي پس از شهادت امام و آثار آن  
     و نيز ارتباط با خدا توسط  
     پيامبر (ص) و اهل بيت (ع).  
     مشهور است که از ناحيه مقدس حضرت مهدي (عج) براي  
     زيارت امام حسين (ع) زيارت نامه اي  
     صادر شده که به زيارت ناحيه مقدسه شهرت يافته است.  
     مؤلف در خصوص سند اين زيارت، ضمن  
     نقل اشکال و توجيهي که مرحوم مجلسي به آن دارند، در  
     گوينده اين زيارت و راويان آن  
     ترديد مي کند؛ ولي از نظر متن، آن را پر محتوا و  
     مطابق با واقع ديده است. معارف متن  
     اين زيارت را نويسنده در چندين عنوان تنظيم و شرح  
     داده که از اين قرار است: درود بر  
     انبيا و پنج تن آل عبا؛ بيان حالات و اوصاف امام  
     حسين (ع)، مصايب او و يارانش،  
     ابراز اندوه در برابر واقعه کربلا؛ گواهي بر اداي  
     وظيفه امام حسين و فلسفه قيام او  
     و مراحل آن؛ روي دادهاي پس از شهادت امام و آثار آن  
     و نيز ارتباط با خدا توسط  
     پيامبر (ص) و اهل بيت (ع).