بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بحث درباره وجود حضرت ولي عصر  
    :نويسنده   رسول زاده، سيد اسماعيل  
    :موضوع   طول عمر - انتظار - فلسفه  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تبيين ديدگاه هاي انديشمندان مسلمان درباره طول  
     عمر، ظهور و قيام امام زمان (عج)  
     است. مؤلف ضمن بيان مقدمه اي درباره جايگاه پيامبر  
     (ص) و ائمه (ع) در اسلام و  
     مظلوميت آن ها، به تبيين عوامل تحرک و مقاومت جامعه  
     اسلامي در برابر دشمنان دين  
     پرداخته و از جمله اين عوامل را اجتهاد و انتظار  
     فرج امام مهدي ذکر کرده است. تبيين  
     طول عمر امام زمان و چگونگي پيروزي امام برابر  
     سلاح ها و تجهيزات مدرن جنگي امروز  
     کافران، موضوع ديگر مباحث نويسنده است.  
     تبيين ديدگاه هاي انديشمندان مسلمان درباره طول  
     عمر، ظهور و قيام امام زمان (عج)  
     است. مؤلف ضمن بيان مقدمه اي درباره جايگاه پيامبر  
     (ص) و ائمه (ع) در اسلام و  
     مظلوميت آن ها، به تبيين عوامل تحرک و مقاومت جامعه  
     اسلامي در برابر دشمنان دين  
     پرداخته و از جمله اين عوامل را اجتهاد و انتظار  
     فرج امام مهدي ذکر کرده است. تبيين  
     طول عمر امام زمان و چگونگي پيروزي امام برابر  
     سلاح ها و تجهيزات مدرن جنگي امروز  
     کافران، موضوع ديگر مباحث نويسنده است.