بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   روزگار رهايي  
    :نويسنده   سليمان، کامل  
    :مترجم   مهدي پور، علي اکبر  
    :ناشر   آفاق  
    :تاريخ چاپ   1371هـ.ش  
    :موضوع   طول عمر  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تحقيقي است مستدل و مستند در اثبات مهدويت (طبق  
     عقيده شيعه)، دلايل آن و نيز علائم  
     و نشانه هاي ظهور، با استناد به آيات و روايات  
     فريقين. اين اثر از 20 بخش تشکيل شده  
     که نيمي از آن، به بيان کلياتي از احوال، آثار غيبت  
     و انتظار، دلايل و حکمت هاي  
     آنها و رد منکران امام مهدي (عج) پرداخته است. نيمه  
     دوم کتاب، به حوادث نزديک ظهور،  
     قيام و حکومت امام، نشانه هاي آخر الزمان، صفات  
     ياران و مخالفان وي پرداخته است.  
     مؤلف در نگارش اين اثر، از روايات نقل شده از  
     معصومين، از طريق سني و شيعه بيشترين  
     سود را برده و تنها دلايل وي در بيان مطالب فوق،  
     روايات بوده است؛ به گونه اي که در  
     مجموع به حدود 1850 فقره حديث استناد شده است. از  
     ويژگي هاي ترجمه حاضر اين است که  
     از چاپ چهارم کتاب يوم الخلاص برگردان شده که مطالب  
     بيشتري نسبت به چاپ اول دارد و  
     مترجم فهرست هاي مفصل و مفيدي آخر آن آورده است.  
     تحقيقي است مستدل و مستند در اثبات مهدويت (طبق  
     عقيده شيعه)، دلايل آن و نيز علائم  
     و نشانه هاي ظهور، با استناد به آيات و روايات  
     فريقين. اين اثر از 20 بخش تشکيل شده  
     که نيمي از آن، به بيان کلياتي از احوال، آثار غيبت  
     و انتظار، دلايل و حکمت هاي  
     آنها و رد منکران امام مهدي (عج) پرداخته است. نيمه  
     دوم کتاب، به حوادث نزديک ظهور،  
     قيام و حکومت امام، نشانه هاي آخر الزمان، صفات  
     ياران و مخالفان وي پرداخته است.  
     مؤلف در نگارش اين اثر، از روايات نقل شده از  
     معصومين، از طريق سني و شيعه بيشترين  
     سود را برده و تنها دلايل وي در بيان مطالب فوق،  
     روايات بوده است؛ به گونه اي که در  
     مجموع به حدود 1850 فقره حديث استناد شده است. از  
     ويژگي هاي ترجمه حاضر اين است که  
     از چاپ چهارم کتاب يوم الخلاص برگردان شده که مطالب  
     بيشتري نسبت به چاپ اول دارد و  
     مترجم فهرست هاي مفصل و مفيدي آخر آن آورده است.