بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بررسي طول عمر و ملاقات با امام زمان از رؤيا تا واقعيت  
    :نويسنده   علوي پيام، محسن  
    :ناشر   نصر  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   طول عمر  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است در شخصيت، غيبت و انتظار امام زمان (عج)  
     و ديدگاه علماي شيعه و سني در  
     اين خصوص. نويسنده پس از شرح مختصر غيبت صغرا و  
     کبرا به شبهه طولاني شدن عمر امام و  
     چگونگي غيبت کبرا پاسخ گفته است و حضور مستمر امام  
     را در نظام هستي به عنوان حجت  
     خدا، ممکن و ضروري دانسته است. وي ضمن تبيين برخي  
     از ويژگي هاي امام و ذکر مخالفان  
     او، با استناد به روايات، تولد امام، سبب غيبت او،  
     طول عمر وي و ديدگاه علامه  
     طباطبايي و شيخ طوسي در اين رابطه را بيان و درباره  
     مکان امام (ع) و چگونگي زندگي  
     او پيش و پس از ظهور و ارتباط وي در دوران غيبت و  
     چگونگي آن مباحثي را ارائه داده  
     است. وي شخصيت ولي عصر از نگاه شيعه و مقام او نزد  
     خداوند و سخنان ائمه (ع) درباره  
     او را بيان کرده و در پايان، نظر برخي از علماي اهل  
     سنت مثل ابن جوزي، ابن حجر،  
     سيوطي، آلوسي و الباني را درباره مهدي موعود و ظهور  
     او نگاشته است.  
     پژوهشي است در شخصيت، غيبت و انتظار امام زمان (عج)  
     و ديدگاه علماي شيعه و سني در  
     اين خصوص. نويسنده پس از شرح مختصر غيبت صغرا و  
     کبرا به شبهه طولاني شدن عمر امام و  
     چگونگي غيبت کبرا پاسخ گفته است و حضور مستمر امام  
     را در نظام هستي به عنوان حجت  
     خدا، ممکن و ضروري دانسته است. وي ضمن تبيين برخي  
     از ويژگي هاي امام و ذکر مخالفان  
     او، با استناد به روايات، تولد امام، سبب غيبت او،  
     طول عمر وي و ديدگاه علامه  
     طباطبايي و شيخ طوسي در اين رابطه را بيان و درباره  
     مکان امام (ع) و چگونگي زندگي  
     او پيش و پس از ظهور و ارتباط وي در دوران غيبت و  
     چگونگي آن مباحثي را ارائه داده  
     است. وي شخصيت ولي عصر از نگاه شيعه و مقام او نزد  
     خداوند و سخنان ائمه (ع) درباره  
     او را بيان کرده و در پايان، نظر برخي از علماي اهل  
     سنت مثل ابن جوزي، ابن حجر،  
     سيوطي، آلوسي و الباني را درباره مهدي موعود و ظهور  
     او نگاشته است.