بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   زندهي روزگاران  
    :نويسنده   فريدوني، حسين  
    :ناشر   آفاق  
    :تاريخ چاپ   1381هـ.ش  
    :موضوع   طول عمر - اصحاب و ياران - فضائل  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     عقيده عمر طولاني امام زمان (عج) توسط شيعيان و  
     استدلال بر آن تا بحال موضوع بسياري  
     از کتاب ها و مقالات بوده است. اين کتاب در واقع  
     پاسخي است به يک مقاله در  
     دائرةالمعارفEncyclopedia Americaua که ترجمه آن  
     توسط يکي از نشريات فارسي به چاپ  
     رسيده است. در اين مقاله آمده است که حداکثر عمر  
     انسان بين 110 تا 115 سال است و  
     گزارش عمرهاي طولاني تر از اين مدت از نظر علمي  
     قابل اعتماد نيست. نويسنده در متن  
     شواهد و دلايل علمي زيادي بر امکان داشتن عمر  
     طولاني براي موجودات مختلف، از جمله  
     انسان اقامه کرده است. در بخش پاياني کتاب نيز زيست  
     طولاني از نگاه اديان و مذاهب  
     مختلف بررسي شده است. از موضوعات کتاب است: عوامل  
     مؤثر در طول عمر، شگفتي هاي  
     آفرينش، نسبيت زمان، زيست طولاني در کتب آسماني،  
     قدرت رواني و طول عمر.  
     عقيده عمر طولاني امام زمان (عج) توسط شيعيان و  
     استدلال بر آن تا بحال موضوع بسياري  
     از کتاب ها و مقالات بوده است. اين کتاب در واقع  
     پاسخي است به يک مقاله در  
     دائرةالمعارفEncyclopedia Americaua که ترجمه آن  
     توسط يکي از نشريات فارسي به چاپ  
     رسيده است. در اين مقاله آمده است که حداکثر عمر  
     انسان بين 110 تا 115 سال است و  
     گزارش عمرهاي طولاني تر از اين مدت از نظر علمي  
     قابل اعتماد نيست. نويسنده در متن  
     شواهد و دلايل علمي زيادي بر امکان داشتن عمر  
     طولاني براي موجودات مختلف، از جمله  
     انسان اقامه کرده است. در بخش پاياني کتاب نيز زيست  
     طولاني از نگاه اديان و مذاهب  
     مختلف بررسي شده است. از موضوعات کتاب است: عوامل  
     مؤثر در طول عمر، شگفتي هاي  
     آفرينش، نسبيت زمان، زيست طولاني در کتب آسماني،  
     قدرت رواني و طول عمر.