بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   نويد بامداد پيروزي يا فشردهاي از حقايق عقايد  
    :نويسنده   موسوي خرم آبادي، سيد مصطفي  
    :ناشر   کتابخانه صدر  
    :تاريخ چاپ   1347هـ.ش  
    :موضوع   طول عمر - دعاها - دعاهاي در باره مهدي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شرح مختصري بر دعاي ندبه و بيان برخي از عقايد و  
     ديدگاه هاي مذهب تشيع است. نويسنده  
     به تناسب هر فراز از دعا، با روشي ساده و شيرين، به  
     بيان ادله بر اثبات عقايد حق و  
     ابطال دعاوي ضاله پرداخته و در بيان دليل ها، به  
     آيات الهي و روايات اهل بيت تمسک  
     جسته و براي نغز بودن مطالب، به مقتضاي حال، از  
     اشعار نيز استفاده کرده است. مراتب  
     سپاس خداوند، تربيت تکويني و تشريعي، سيره پيامبر  
     (ص) و حضرت علي (ع)، حضرت مهدي از  
     ديدگاه قرآن و روايات، نايبان چهارگانه، غيبت و  
     فوايد آن، طول عمر حضرت و انتظار  
     فرج و ظهور و علامات آن، از عناوين مهم کتاب است.  
     شرح مختصري بر دعاي ندبه و بيان برخي از عقايد و  
     ديدگاه هاي مذهب تشيع است. نويسنده  
     به تناسب هر فراز از دعا، با روشي ساده و شيرين، به  
     بيان ادله بر اثبات عقايد حق و  
     ابطال دعاوي ضاله پرداخته و در بيان دليل ها، به  
     آيات الهي و روايات اهل بيت تمسک  
     جسته و براي نغز بودن مطالب، به مقتضاي حال، از  
     اشعار نيز استفاده کرده است. مراتب  
     سپاس خداوند، تربيت تکويني و تشريعي، سيره پيامبر  
     (ص) و حضرت علي (ع)، حضرت مهدي از  
     ديدگاه قرآن و روايات، نايبان چهارگانه، غيبت و  
     فوايد آن، طول عمر حضرت و انتظار  
     فرج و ظهور و علامات آن، از عناوين مهم کتاب است.