بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام مهدي نقطه مشترک وحدت اسلامي  
    :نويسنده   اکبري، علي اصغر  
    :ناشر   واج گستران  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   غيبت - زندگي نامه  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است در زندگاني حضرت ولي عصر (ع) و حکومت  
     عدل جهاني آن حضرت که با استناد به  
     منابع اهل سنت نگاشته شده است. مهم ترين عناوين  
     کتاب عبارت اند از: وجوب شناخت هر  
     مسلمان از امام عصر خود؛ ارائه احاديثي که دلالت بر  
     امامت ائمه دوازده گانه دارند؛  
     تأکيد بر نام اولين (امام علي (ع)) و آخرين آنها  
     (حضرت مهدي (ع))؛ تولد و نام و  
     سيماي آن حضرت؛ دوره غيبت صغرا و غيبت کبري و بار  
     يافتگان به محضر آن امام؛ علايم  
     ظهور؛ ياران آن حضرت؛ روش حکومتي؛ برخي موضوعات  
     ديگر پيرامون دوران ظهور و پس از  
     آن.  
     پژوهشي است در زندگاني حضرت ولي عصر (ع) و حکومت  
     عدل جهاني آن حضرت که با استناد به  
     منابع اهل سنت نگاشته شده است. مهم ترين عناوين  
     کتاب عبارت اند از: وجوب شناخت هر  
     مسلمان از امام عصر خود؛ ارائه احاديثي که دلالت بر  
     امامت ائمه دوازده گانه دارند؛  
     تأکيد بر نام اولين (امام علي (ع)) و آخرين آنها  
     (حضرت مهدي (ع))؛ تولد و نام و  
     سيماي آن حضرت؛ دوره غيبت صغرا و غيبت کبري و بار  
     يافتگان به محضر آن امام؛ علايم  
     ظهور؛ ياران آن حضرت؛ روش حکومتي؛ برخي موضوعات  
     ديگر پيرامون دوران ظهور و پس از  
     آن.