بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پيروزي حتمي  
    :نويسنده   بازرگان، مهدي  
    :ناشر   دفتر پخش کتاب  
    :تاريخ چاپ   1355هـ.ش  
    :موضوع   غيبت - انتظار - فلسفه  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مؤلف با اشاره به مسئله مهدويت، در منابع شيعي و  
     اهل سنت، از جمله قرآن و روايات  
     شيعه و سني، به اعتقاد به مهدويت از نظر اجتماعي و  
     سياسي مي پردازد و به نقش انتظار  
     در آمدن منجي و پيروزي نهايي اشاره مي کند. وي  
     همچنين به مسئله غيبت امام (عج) و  
     طول عمر آن حضرت پرداخته است.  
     مؤلف با اشاره به مسئله مهدويت، در منابع شيعي و  
     اهل سنت، از جمله قرآن و روايات  
     شيعه و سني، به اعتقاد به مهدويت از نظر اجتماعي و  
     سياسي مي پردازد و به نقش انتظار  
     در آمدن منجي و پيروزي نهايي اشاره مي کند. وي  
     همچنين به مسئله غيبت امام (عج) و  
     طول عمر آن حضرت پرداخته است.