بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   زندگاني حضرت امام مهدي  
    :نويسنده   جمعي از علماي لبنان  
    :مترجم   کفاش، حميد رضا  
    :ناشر   عابد  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   غيبت - زندگي نامه  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     معرفي شخصيت امام مهدي و اوضاع سياسي دوران ولادت  
     او و غيبت و ظهور و علائم آن است.  
     نويسندگان نخست امام مهدي را از نگاه قرآن به عنوان  
     وارث صالحان معرفي و ضمن توجه  
     به اين نکته که اختلاف در مورد مهدي موعود اختلاف  
     در شخص اوست نه در وجود وي، شخصيت  
     او را در سنت نبوي با استفاده از منابع روايي و  
     تفسيري شيعه و سني بررسي کرده اند.  
     سپس به اوضاع سياسي هنگام ولادت آن حضرت توجه  
     کرده اند و سرکوبگري ها و فشارهاي  
     سختي را که بر علويان بوده بيان داشته اند. پس از  
     آن در خصوص غيبت امام (عج) و نواب  
     خاص او و نيز مدعيان نيابت مطالبي بيان داشته و در  
     پايان 7 علامت از علائم ظهور را  
     با استناد به روايات ذکر کرده اند.  
     معرفي شخصيت امام مهدي و اوضاع سياسي دوران ولادت  
     او و غيبت و ظهور و علائم آن است.  
     نويسندگان نخست امام مهدي را از نگاه قرآن به عنوان  
     وارث صالحان معرفي و ضمن توجه  
     به اين نکته که اختلاف در مورد مهدي موعود اختلاف  
     در شخص اوست نه در وجود وي، شخصيت  
     او را در سنت نبوي با استفاده از منابع روايي و  
     تفسيري شيعه و سني بررسي کرده اند.  
     سپس به اوضاع سياسي هنگام ولادت آن حضرت توجه  
     کرده اند و سرکوبگري ها و فشارهاي  
     سختي را که بر علويان بوده بيان داشته اند. پس از  
     آن در خصوص غيبت امام (عج) و نواب  
     خاص او و نيز مدعيان نيابت مطالبي بيان داشته و در  
     پايان 7 علامت از علائم ظهور را  
     با استناد به روايات ذکر کرده اند.