بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   تاريخ عصر غيبت کبري  
    :نويسنده   حکيم، سيد منذر  
    :موضوع   غيبت - کبري  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تبيين عصر غيبت و مقدمات ظهور امام زمان (عج) است.  
     نويسنده با بهره گيري از آيات  
     قرآن و روايات اهل بيت (ع) معتقد است که قرآن کريم  
     آينده بشر را بر اساس سنت هاي  
     تاريخي ترسيم کرده است و پيامبر اسلام (ص) و ائمه  
     معصومين (ع) با طرح رهبري حق و  
     عدل، توجه مردم را به آخرين امام و غيبت و ظهور وي  
     جلب کرده اند. وي معتقد است  
     معصومين از فتنه هاي آخر الزمان و تحير و سرگرداني  
     مردم و علائم و نشانه هاي وي سخن  
     گفته اند تا زمينه اي مناسب براي انتقال به دوران  
     غيبت طولاني امام مهدي در اذهان  
     شيعه فراهم گردد و ضايعات غيبت به حداقل ممکن کاهش  
     يابد. وي در پايان نتيجه مي گيرد  
     که عصر غيبت امام، در روند حکومت الهي امري اجتناب  
     ناپذير بود.  
     تبيين عصر غيبت و مقدمات ظهور امام زمان (عج) است.  
     نويسنده با بهره گيري از آيات  
     قرآن و روايات اهل بيت (ع) معتقد است که قرآن کريم  
     آينده بشر را بر اساس سنت هاي  
     تاريخي ترسيم کرده است و پيامبر اسلام (ص) و ائمه  
     معصومين (ع) با طرح رهبري حق و  
     عدل، توجه مردم را به آخرين امام و غيبت و ظهور وي  
     جلب کرده اند. وي معتقد است  
     معصومين از فتنه هاي آخر الزمان و تحير و سرگرداني  
     مردم و علائم و نشانه هاي وي سخن  
     گفته اند تا زمينه اي مناسب براي انتقال به دوران  
     غيبت طولاني امام مهدي در اذهان  
     شيعه فراهم گردد و ضايعات غيبت به حداقل ممکن کاهش  
     يابد. وي در پايان نتيجه مي گيرد  
     که عصر غيبت امام، در روند حکومت الهي امري اجتناب  
     ناپذير بود.