بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   يوم الخلاص في ظل القائم المهدي  
    :نويسنده   سليمان، کامل  
    :ناشر   دار الکتاب اللبناني  
    :تاريخ چاپ   1402هـ.ق  
    :موضوع   غيبت - ظهور - نشانه هاي ظهور - در حديث  
    :تعداد چاپ   3  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي است در شناخت ابعاد گوناگون زندگي، غيبت  
     و ظهور امام مهدي (عج). نويسنده  
     در 20 بخش در تلاش است تا تمام ابعاد زندگي امام  
     مهدي را با بهره گيري از آيات و  
     روايات بازنمون سازد. وي در هر بخش، نخست اخبار  
     رسول اکرم (ص) و سپس اخبار امامان  
     معصوم (ع) را در اين باره نقل مي کند. نويسنده به  
     دليل موقعيت خاص لبنان، در پايان  
     برخي مباحث، اعترافات بعضي بزرگان اهل سنت را  
     درباره مطالب ارائه شده نيز آورده و  
     در برخي موارد، قسمت هايي از متن تورات و انجيل را  
     نيز ارائه داده است. وي در برخي  
     موارد، به تطبيق برخي از روايات مربوط به آخر زمان  
     با اختراعات، اکتشافات و...  
     حوادث عصر پرداخته است. نام کتاب برگرفته از 2  
     روايت از رسول اکرم و امام صادق است  
     که دوران ظهور را يوم الخلاص خوانده اند.  
     مجموعه اي است در شناخت ابعاد گوناگون زندگي، غيبت  
     و ظهور امام مهدي (عج). نويسنده  
     در 20 بخش در تلاش است تا تمام ابعاد زندگي امام  
     مهدي را با بهره گيري از آيات و  
     روايات بازنمون سازد. وي در هر بخش، نخست اخبار  
     رسول اکرم (ص) و سپس اخبار امامان  
     معصوم (ع) را در اين باره نقل مي کند. نويسنده به  
     دليل موقعيت خاص لبنان، در پايان  
     برخي مباحث، اعترافات بعضي بزرگان اهل سنت را  
     درباره مطالب ارائه شده نيز آورده و  
     در برخي موارد، قسمت هايي از متن تورات و انجيل را  
     نيز ارائه داده است. وي در برخي  
     موارد، به تطبيق برخي از روايات مربوط به آخر زمان  
     با اختراعات، اکتشافات و...  
     حوادث عصر پرداخته است. نام کتاب برگرفته از 2  
     روايت از رسول اکرم و امام صادق است  
     که دوران ظهور را يوم الخلاص خوانده اند.