بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   تاريخ الغيبة الکبري، تاريخ غيبت کبري  
    :نويسنده   صدر، سيد محمد  
    :مترجم   افتخارزاده، سيد حسن  
    :ناشر   نيک معارف  
    :موضوع   غيبت - کبري  
    :تعداد چاپ   1  

شرح موضوعات کتاب
     تحليلي است از تاريخ دوران غيبت کبراي امام مهدي  
     (ع) از 2 منظر روايي و تاريخي.  
     نويسنده تقسيم غيبت امام مهدي را به 2 نوع غيبت  
     صغرا و کبرا، از ويژگي هاي منحصر به  
     فرد وي دانسته و يادآور شده است: اين خصوصيت، جز با  
     عقيده شيعه اماميه درباره ايشان  
     صدق نمي کند. وي سپس طي 5 فصل، نخست به بررسي زندگي  
     شخصي امام مهدي در عصر غيبت و  
     خصوصيات و صفات او در اين دوران پرداخته است.  
     رويدادها و حالات جوامع انساني به طور  
     عام و جامعه اسلامي به طور خاص در زمان غيبت را از  
     2 ديدگاه جامعه شناختي و روايي  
     نيز علائم ظهور و نشانه هاي آخر الزمان را بررسي  
     مي کند. بخش پاياني کتاب، مشتمل بر  
     متن 2 نامه امام مهدي به شيخ مفيد و تحليل سندي و  
     محتوايي آن است.  
     تحليلي است از تاريخ دوران غيبت کبراي امام مهدي  
     (ع) از 2 منظر روايي و تاريخي.  
     نويسنده تقسيم غيبت امام مهدي را به 2 نوع غيبت  
     صغرا و کبرا، از ويژگي هاي منحصر به  
     فرد وي دانسته و يادآور شده است: اين خصوصيت، جز با  
     عقيده شيعه اماميه درباره ايشان  
     صدق نمي کند. وي سپس طي 5 فصل، نخست به بررسي زندگي  
     شخصي امام مهدي در عصر غيبت و  
     خصوصيات و صفات او در اين دوران پرداخته است.  
     رويدادها و حالات جوامع انساني به طور  
     عام و جامعه اسلامي به طور خاص در زمان غيبت را از  
     2 ديدگاه جامعه شناختي و روايي  
     نيز علائم ظهور و نشانه هاي آخر الزمان را بررسي  
     مي کند. بخش پاياني کتاب، مشتمل بر  
     متن 2 نامه امام مهدي به شيخ مفيد و تحليل سندي و  
     محتوايي آن است.