بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خسرو خوبان  
    :نويسنده   صفرزاده، داود  
    :ناشر   طور  
    :تاريخ چاپ   1381هـ.ش  
    :موضوع   غيبت - زندگي نامه  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     گزارشي است از تولد امام عصر (عج) تا آغاز غيبت  
     صغراي آن حضرت. نويسنده در 3 بخش،  
     گزارشي از زندگي امام مهدي (عج) را از تولد تا زمان  
     غيبت صغرا ارائه داده است. در  
     بخش نخست، با عنوان سايه هاي اميد، به چگونگي  
     ازدواج امام عسکري و نرگس خاتون و  
     ميلاد امام عصر پرداخته است. در بخش دوم، با عنوان  
     آغاز انتظار، به مباحث زمان تولد  
     امام تا ايام شهادت امام عسکري (ع) پرداخته است.  
     بخش سوم، با عنوان فتنه هاي  
     روزگار، مختصري است درباره امامت ايشان در ايام  
     غيبت صغرا و نيز اشاره اي است به  
     مشکلات غيبت کبرا. گزارش هاي کتاب بر اساس رواياتي  
     است که دانشمندان شيعه در  
     کتاب هاي خود نقل کرده اند.  
     گزارشي است از تولد امام عصر (عج) تا آغاز غيبت  
     صغراي آن حضرت. نويسنده در 3 بخش،  
     گزارشي از زندگي امام مهدي (عج) را از تولد تا زمان  
     غيبت صغرا ارائه داده است. در  
     بخش نخست، با عنوان سايه هاي اميد، به چگونگي  
     ازدواج امام عسکري و نرگس خاتون و  
     ميلاد امام عصر پرداخته است. در بخش دوم، با عنوان  
     آغاز انتظار، به مباحث زمان تولد  
     امام تا ايام شهادت امام عسکري (ع) پرداخته است.  
     بخش سوم، با عنوان فتنه هاي  
     روزگار، مختصري است درباره امامت ايشان در ايام  
     غيبت صغرا و نيز اشاره اي است به  
     مشکلات غيبت کبرا. گزارش هاي کتاب بر اساس رواياتي  
     است که دانشمندان شيعه در  
     کتاب هاي خود نقل کرده اند.