بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شناخت امام زمان  
    :نويسنده   علوي، سيد محمود  
    :ناشر   مهام  
    :تاريخ چاپ   1376هـ.ش  
    :موضوع   غيبت - انتظار - وظايف منتظران  
    :تعداد چاپ   3  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نگاهي کوتاه به پاره اي از مسائل و مفاهيم مربوط به  
     ولي عصر (عج) است. نويسنده در 4  
     محور، مطالبي درباره امام زمان، غيبت و ظهور او  
     ارائه داده است. در محور نخست،  
     زندگي امام و لزوم شناخت وي و مهدويت در قرآن، حديث  
     و نوشته ها و گفته هاي علماي  
     اسلام بررسي شده، و در محور دوم، اصالت و فلسفه  
     غيبت و نواب خاص امام و فايده امام  
     غايب و طول عمر او تبيين شده است. موضوع انتظار و  
     مقام منتظران و وظايف آنان، مثل  
     دعا و صدقه براي سلامتي امام و صبر و بردباري در  
     برابر ناملايمات دوران غيبت و نيز  
     مسئله ملاقات با او، محور سوم مباحث است. در محور  
     چهارم، زمان ظهور آن حضرت و اصحاب  
     او و قيام و اسلحه وي و چگونگي پيروزي او مورد توجه  
     و بررسي قرار گرفته است.  
     نگاهي کوتاه به پاره اي از مسائل و مفاهيم مربوط به  
     ولي عصر (عج) است. نويسنده در 4  
     محور، مطالبي درباره امام زمان، غيبت و ظهور او  
     ارائه داده است. در محور نخست،  
     زندگي امام و لزوم شناخت وي و مهدويت در قرآن، حديث  
     و نوشته ها و گفته هاي علماي  
     اسلام بررسي شده، و در محور دوم، اصالت و فلسفه  
     غيبت و نواب خاص امام و فايده امام  
     غايب و طول عمر او تبيين شده است. موضوع انتظار و  
     مقام منتظران و وظايف آنان، مثل  
     دعا و صدقه براي سلامتي امام و صبر و بردباري در  
     برابر ناملايمات دوران غيبت و نيز  
     مسئله ملاقات با او، محور سوم مباحث است. در محور  
     چهارم، زمان ظهور آن حضرت و اصحاب  
     او و قيام و اسلحه وي و چگونگي پيروزي او مورد توجه  
     و بررسي قرار گرفته است.